Sabtu, 17 November 2012

Eviden PBS


Unit 4: Berterima kasih
Nama: _______________________                Band   : 3
Kelas : _______________________               Tarikh: ________

Pilih gambar. Lukis simbol :) dan warnakan pada cara menunjukkan penghargaan yang betul.Eviden PBSUnit 4 : Berterima kasih

Nama: _______________________                Band   : 2
Kelas : _______________________               Tarikh: ________